Twee op drie studenten in het hoger onderwijs volgen een hogere beroepsopleiding (hbo).

  • Er zijn 38 door de overheid bekostigde hogescholen in Nederland;
  • Deze hebben meer dan 420.000 leerlingen;
  • Er werken meer dan 40.000 leraren/medewerkers;
  • De totale jaarlijkse omzet is ruim 2,5 miljard euro.


Hogeschool, HBO, Heao en HTS

Twintig jaar geleden waren er in Nederland bijna vierhonderd hbo-instellingen met nog geen 200.000 studenten. Die instellingen droegen niet de naam "hogeschool" maar namen als "heao", "hts", "kweekschool" of "academie". Twintig jaar geleden waren hogeschoolbesturen nog geen werkgever, waren geen eigenaar van ‘hun’ gebouwen en hadden maar een heel beperkt eigen budget.

bron: hbo-raad.nl


> bekijk de HBO-raad brochure "studeren aan een hogeschool"