Warning: Division by zero in /home/users/studmftp/studieadres.nl/code/studieadres17/page_bindend_studieadvies.php on line 40

Bindend studieadvies

0% Van opleidingen heeft een bindend studieadvies (BSA).

Veel onderwijsinstellingen vinden het belangrijk dat je – behalve vooraf – ook in je eerste studiejaar nagaat of je de juiste studie hebt gekozen. Wanneer je heel weinig studiepunten haalt, is dit vaak niet het geval. Dan is het belangrijk om op tijd na te denken over andere opties.

Sinds enkele jaren geldt daarom een bindend studieadvies voor bijna alle bacheloropleidingen. Dit betekent dat je in het eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; bij de meeste opleidingen is deze norm 30 EC. Dit is de helft van het totaal aantal studiepunten dat je kunt halen in het eerste jaar. Bekijk het hiernaast staande overzicht van de bacheloropleidingen en het minimum aantal punten dat je moet halen.

Wanneer je deze norm niet behaalt dan wordt de inschrijving in principe automatisch beëindigd. Daarna kan je je meestal enkele jaren lang niet meer inschrijven voor dezelfde opleiding. Uiteraard krijg je gedurende het jaar tussentijdse adviezen en studiebegeleiding.

In enkele gevallen kán je vrijgesteld worden van het bindend studieadvies (bijv. bij sterke vormen van dyslexie of een traumatische gebeurtenis).

opleidingen met studieadvies

Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus UniversiteitGeneeskunde Vollzeit Rotterdam
45 EC binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitNanobiology Vollzeit Rotterdam
45 EC binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitFilosofie VollzeitTeilzeit Rotterdam
60 EC binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitKlinische Technologie Vollzeit Rotterdam
60 EC binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitAlgemene Cultuurwetenschappen Vollzeit Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitBedrijfskunde Vollzeit Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitBestuurskunde Vollzeit Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitCriminologie Vollzeit Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitDubbele bachelor en master in Economie en Recht Vollzeit Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitEconometrie en Operationele Research Vollzeit Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitEconomie en Bedrijfseconomie Vollzeit Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitFiscaal recht VollzeitTeilzeit Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitFiscale economie Vollzeit Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitGeschiedenis Vollzeit Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitGezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg Vollzeit Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitInternational Bachelor Communication and Media Vollzeit Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitInternational Bachelor Econometrics and Operations Research Vollzeit Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitInternational Bachelor Economics and Business Economics Vollzeit Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitInternational Business Administration Vollzeit Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitLiberal Arts & Sciences Vollzeit Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitPedagogische Wetenschappen Vollzeit Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitPsychologie Vollzeit Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitRechtsgeleerdheid VollzeitTeilzeit Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden
Erasmus UniversiteitSociologie Vollzeit Rotterdam
propedeuse halen binnen 12 maanden

Universiteit Leiden

Universiteit LeidenAcademische Pabo Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenAfrikaanse talen en culturen Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenArcheologie Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenArts, Media and Society (ENG) Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenBestuurskunde Vollzeit Den Haag
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenBio-Farmaceutische Wetenschappen Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenBioinformatica Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenBiologie Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenBiomedische wetenschappen Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenChinastudies Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenCriminologie VollzeitTeilzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenCulturele antropologie en ontwikkelingssociologie Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenDuitse taal en cultuur Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenEngelse taal en cultuur VollzeitTeilzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenFilm- en literatuurwetenschap Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenFiscaal recht VollzeitTeilzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenFranse taal en cultuur VollzeitTeilzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenGeneeskunde Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenGeschiedenis Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenGriekse en Latijnse taal en cultuur Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenInformatica Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenInformatica & Economie Vollzeit Den Haag
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenInternational Bachelor Psychology Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenInternational Relations and Organisations (ENG) Vollzeit Den Haag
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenInternational Studies (eng) Vollzeit Den Haag
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenInternationale Politiek Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenItaliaanse taal en cultuur Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenJapanstudies Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenKlinische Technologie Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenKoreastudies Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenKunstgeschiedenis VollzeitTeilzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenLatijns-Amerikastudies Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenLeiden University College The Hague: Liberal Arts & Sciences: Global Challenges Vollzeit Den Haag
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenLife Science & Technology Vollzeit Delft
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenMidden-Oostenstudies Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenMolecular Science & Technology Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenNatuurkunde Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenNederlandkunde/Dutch Studies Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenNederlandse taal en cultuur Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenNotarieel Recht VollzeitTeilzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenOude Nabije Oosten-studies Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenPedagogische wetenschappen Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenPhilosophy: Global and Comparative Perspectives Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenPoliticologie Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenPsychologie Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenRechtsgeleerdheid VollzeitTeilzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenReligiewetenschappen VollzeitTeilzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenRussische studies Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenSecurity Studies Vollzeit Den Haag
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenSouth and Southeast Asian Studies Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenSterrenkunde Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenTaalwetenschap Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenUrban Studies Vollzeit Den Haag
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenWijsbegeerte VollzeitTeilzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit LeidenWiskunde Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden

NHL Stenden Hogeschool

NHL StendenPABO-Academisch Vollzeit Groningen
6 EC binnen 12 maanden

Protestantse Theologische Universiteit

PTHUTheologie (joint degree PthU/VU) Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden

Rijksuniversiteit Groningen

RijksuniversiteitAmerican Studies Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitArcheologie Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitBedrijfskunde Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitBewegingswetenschappen Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitBiologie Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitCommunication and Information Studies Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitEconometrie en Operationele Research Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitEconomie en Bedrijfseconomie Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitEnglish Language and Culture Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitEuropese talen en culturen Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitFarmacie Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitFilosofie Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitFilosofie van een Bepaald Wetenschapsgebied VollzeitTeilzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitFiscaal Recht Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitGeneeskunde Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitGeneeskunde, profiel Duurzame Zorg Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitGeneeskunde, profiel Intramurale Zorg Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitGeschiedenis VollzeitTeilzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitGlobal Responsibility & Leadership Vollzeit Leeuwarden
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitGriekse en Latijnse taal en cultuur VollzeitTeilzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitHuman Geography & Urban and Regional Planning Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitInformatica Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitInformatiekunde Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitInternationaal en Europees recht Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitInternational and European Law Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitInternational Business Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitInternationale Betrekkingen en Internationale Organisatie Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitIT recht Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitJuridische Bestuurskunde Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitKunsten, Cultuur en Media Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitKunstgeschiedenis Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitKunstmatige Intelligentie Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitLife Science and Technology Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitMedia Studies Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitMedicine, profile Global Health Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitMedicine, profile Molecular Medicine Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitMidden-Oostenstudies Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitMinorities & Multilingualism Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitNatuurkunde Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitNederlands recht Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitNederlandse Taal en Cultuur Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitNotarieel recht Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitPedagogische Wetenschappen Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitPsychologie Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitPsychologie (EN) Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitRechtsgeleerdheid Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitReligiewetenschappen Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitScheikunde Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitScheikundige Technologie Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitSociologie Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitSpatial Planning and Design Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitSterrenkunde Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitTaalwetenschap Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitTandheelkunde Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitTechnische Bedrijfskunde Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitTechnische Natuurkunde Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitTechnische Wiskunde Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitTheologie VollzeitTeilzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitWiskunde Vollzeit Groningen
45 EC binnen 12 maanden
RijksuniversiteitLiberal Arts and Sciences Vollzeit Groningen
60 EC binnen 12 maanden

Radboud Universiteit

Radboud UniversiteitBiologie Vollzeit Nijmegen
39 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitChemistry Vollzeit Nijmegen
39 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitComputing Science Vollzeit Nijmegen
39 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitMolecular Life Sciences Vollzeit Nijmegen
39 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitNatuur- en sterrenkunde Vollzeit Nijmegen
39 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitScience Vollzeit Nijmegen
39 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitWiskunde Vollzeit Nijmegen
39 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitBiomedische wetenschappen Vollzeit Nijmegen
41 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitArtificial Intelligence Vollzeit Nijmegen
42 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitBedrijfskunde Vollzeit Nijmegen
42 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitBestuurskunde Vollzeit Nijmegen
42 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitBusiness Administration VollzeitTeilzeit Nijmegen
42 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitCommunicatiewetenschap Vollzeit Nijmegen
42 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitCulturele antropologie en ontwikkelingssociologie Vollzeit Nijmegen
42 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitEconomics and Business Economics Vollzeit Nijmegen
42 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitEconomie en Bedrijfseconomie Vollzeit Nijmegen
42 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitGeneeskunde Vollzeit Nijmegen
42 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitGeografie, Planologie en Milieu Vollzeit Nijmegen
42 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen Vollzeit Nijmegen
42 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs Vollzeit Nijmegen
42 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitPoliticologie Vollzeit Nijmegen
42 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitPsychologie Vollzeit Nijmegen
42 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitPsychology Vollzeit Nijmegen
42 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitSociologie Vollzeit Nijmegen
42 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitTandheelkunde Vollzeit Nijmegen
42 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitFilosofie Vollzeit Nijmegen
44 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitPhilosophy, Politics and Society Vollzeit Nijmegen
44 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitAlgemene Cultuurwetenschappen Vollzeit Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitAmerikanistiek Vollzeit Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitArts and Culture Studies Vollzeit Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitCommunicatie- en Informatiewetenschappen Vollzeit Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitComparative European History Vollzeit Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitDuitse Taal en Cultuur Vollzeit Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitEngelse Taal en Cultuur Vollzeit Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitEuropean Law School Vollzeit Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitFranse Taal en Cultuur Vollzeit Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitGeschiedenis Vollzeit Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitGriekse en Latijnse Taal en Cultuur Vollzeit Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitInternational Business Communication Vollzeit Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitIslamstudies Vollzeit Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitKunstgeschiedenis Vollzeit Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitNederlandse Taal en Cultuur Vollzeit Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitNotarieel recht VollzeitTeilzeit Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitRecht & Economie Vollzeit Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitRechtsgeleerdheid VollzeitTeilzeit Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitReligiewetenschappen VollzeitTeilzeit Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitSpaanse Taal en Cultuur Vollzeit Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitTaalwetenschap Vollzeit Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden
Radboud UniversiteitTheologie VollzeitTeilzeit Nijmegen
45 EC binnen 12 maanden

Stenden Hogeschool

Stenden HogeschoolOpleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) Academisch Vollzeit Groningen
48 EC binnen 12 maanden

Technische Universiteit Delft

TU DelftAerospace Engineering Vollzeit Delft
45 EC binnen 12 maanden
TU DelftApplied Earth Sciences Vollzeit Delft
45 EC binnen 12 maanden
TU DelftBouwkunde Vollzeit Delft
45 EC binnen 12 maanden
TU DelftCiviele Techniek Vollzeit Delft
45 EC binnen 12 maanden
TU DelftComputer Science and Engineering Vollzeit Delft
45 EC binnen 12 maanden
TU DelftElectrical Engineering Vollzeit Delft
45 EC binnen 12 maanden
TU DelftIndustrieel Ontwerpen Vollzeit Delft
45 EC binnen 12 maanden
TU DelftKlinische Technologie Vollzeit Delft
45 EC binnen 12 maanden
TU DelftLife Science & Technology Vollzeit Delft
45 EC binnen 12 maanden
TU DelftMaritieme Techniek Vollzeit Delft
45 EC binnen 12 maanden
TU DelftMolecular Science & Technology Vollzeit Leiden
45 EC binnen 12 maanden
TU DelftNanobiology Vollzeit Delft
45 EC binnen 12 maanden
TU DelftTechnische Bestuurskunde Vollzeit Delft
45 EC binnen 12 maanden
TU DelftTechnische Natuurkunde Vollzeit Delft
45 EC binnen 12 maanden
TU DelftTechnische Wiskunde Vollzeit Delft
45 EC binnen 12 maanden
TU DelftWerktuigbouwkunde Vollzeit Delft
45 EC binnen 12 maanden

Technische Universiteit Eindhoven

TU EindhovenApplied Physics Vollzeit Eindhoven
45 EC binnen 12 maanden
TU EindhovenAutomotive Technology Vollzeit Eindhoven
45 EC binnen 12 maanden
TU EindhovenBiomedische Technologie Vollzeit Eindhoven
45 EC binnen 12 maanden
TU EindhovenBouwkunde Vollzeit Eindhoven
45 EC binnen 12 maanden
TU EindhovenChemical Engineering and Chemistry Vollzeit Eindhoven
45 EC binnen 12 maanden
TU EindhovenComputer Science and Engineering Vollzeit Eindhoven
45 EC binnen 12 maanden
TU EindhovenData Science Vollzeit Eindhoven
45 EC binnen 12 maanden
TU EindhovenElectrical Engineering Vollzeit Eindhoven
45 EC binnen 12 maanden
TU EindhovenIndustrial Design Vollzeit Eindhoven
45 EC binnen 12 maanden
TU EindhovenIndustrial Engineering Vollzeit Eindhoven
45 EC binnen 12 maanden
TU EindhovenMedische Wetenschappen en Technologie Vollzeit Eindhoven
45 EC binnen 12 maanden
TU EindhovenPsychology & Technology (major van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen) Vollzeit Eindhoven
45 EC binnen 12 maanden
TU EindhovenSustainable Innovation Vollzeit Eindhoven
45 EC binnen 12 maanden
TU EindhovenTechnische Informatica Vollzeit Eindhoven
45 EC binnen 12 maanden
TU EindhovenTechnische Innovatiewetenschappen Vollzeit Eindhoven
45 EC binnen 12 maanden
TU EindhovenTechnische Wiskunde Vollzeit Eindhoven
45 EC binnen 12 maanden
TU EindhovenWerktuigbouwkunde Vollzeit Eindhoven
45 EC binnen 12 maanden

Maastricht University

Maastricht UniversityEuropean Law School Vollzeit Maastricht
40 EC binnen 12 maanden
Maastricht UniversityFiscaal Recht Vollzeit Maastricht
40 EC binnen 12 maanden
Maastricht UniversityRechtsgeleerdheid Vollzeit Maastricht
40 EC binnen 12 maanden
Maastricht UniversityArts and Culture Vollzeit Maastricht
42 EC binnen 12 maanden
Maastricht UniversityEuropean Studies Vollzeit Maastricht
42 EC binnen 12 maanden
Maastricht UniversityLiberal Arts & Sciences Vollzeit Maastricht
42 EC binnen 12 maanden
Maastricht UniversityPsychologie Vollzeit Maastricht
42 EC binnen 12 maanden
Maastricht UniversityData Science and Knowledge Engineering Vollzeit Maastricht
45 EC binnen 12 maanden
Maastricht UniversityMaastricht Science Programme Vollzeit Maastricht
45 EC binnen 12 maanden
Maastricht UniversityUniversity College Maastricht Vollzeit Maastricht
45 EC binnen 12 maanden
Maastricht UniversityUniversity College Venlo Vollzeit Venlo
45 EC binnen 12 maanden
Maastricht UniversityEconometrics and Operations Research Vollzeit Maastricht
47 EC binnen 12 maanden
Maastricht UniversityEconomics and Business Economics Vollzeit Maastricht
47 EC binnen 12 maanden
Maastricht UniversityFiscale Economie Vollzeit Maastricht
47 EC binnen 12 maanden
Maastricht UniversityInternational Business Vollzeit Maastricht
47 EC binnen 12 maanden

Universiteit Twente

Universiteit TwenteAdvanced Technology Vollzeit Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteApplied Mathematics Vollzeit Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteBiomedische Technologie Vollzeit Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteBusiness & IT Vollzeit Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteChemical Science and Engineering Vollzeit Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteCivil Engineering Vollzeit Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteCommunication Science Vollzeit Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteCreative Technology Vollzeit Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteElectrical Engineering Vollzeit Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteGezondheids­wetenschappen Vollzeit Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteIndustrial Design Vollzeit Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteIndustrial Engineering and Management Vollzeit Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteInternational Business Administration Vollzeit Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteManagement, Society and Technology Vollzeit Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteMechanical Engineering Vollzeit Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwentePsychology Vollzeit Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteTechnical Computer Science Vollzeit Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteTechnische Geneeskunde Vollzeit Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteTechnische Natuurkunde Vollzeit Enschede
45 EC binnen 12 maanden
Universiteit TwenteUniversity College Twente (ATLAS) Vollzeit Enschede
60 EC binnen 12 maanden

Universiteit Utrecht

UtrechtWiskunde en Toepassingen Vollzeit Utrecht
38 EC binnen 12 maanden
UtrechtGeneeskunde Vollzeit Utrecht
44 EC binnen 12 maanden
UtrechtAardwetenschappen Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtAlgemene sociale wetenschappen Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtBiologie Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtBiomedische wetenschappen Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtCollege of Pharmaceutical Sciences Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtCommunicatie- en informatiewetenschappen Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtCulturele antropologie en ontwikkelingssociologie Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtDiergeneeskunde Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtDuitse taal en cultuur Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtEconomics and Business Economics Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtEnglish Language and Culture Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtFarmacie Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtFilosofie Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtFranse taal en cultuur Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtGametechnologie Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtGeschiedenis Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtGlobal Sustainability Science Vollzeit 
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtHistory Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtInformatica Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtInformatiekunde Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtIslam en Arabisch Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtItaliaanse taal en cultuur Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtKeltische talen en cultuur Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtKunstgeschiedenis Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtKunstmatige intelligentie Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtLiberal Arts and Sciences Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtLiteratuurwetenschap Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtMedia en cultuur Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtMolecular Life Sciences Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtMuziekwetenschap Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtNatuur- en sterrenkunde Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtNatuurwetenschap en innovatiemanagement Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtNederlandse taal en cultuur Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtOnderwijswetenschappen Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtPedagogische wetenschappen Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtPhilosophy, Politics and Economics Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtPsychologie Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtRechtsgeleerdheid Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtReligiewetenschappen Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtScheikunde Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtSociale geografie en planologie VollzeitTeilzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtSociologie Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtSpaanse taal en cultuur Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtTaal- en cultuurstudies Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtTaalwetenschap Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtWiskunde Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden
UtrechtRechtsgeleerdheid: Utrecht Law College Vollzeit Utrecht
53 EC binnen 12 maanden
UtrechtUniversity College Utrecht Vollzeit Utrecht
propedeuse halen binnen 12 maanden

Universiteit van Amsterdam

Amsterdam UVAAlgemene sociale wetenschappen Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVABiologie Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVABiomedische wetenschappen Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVACulturele antropologie en ontwikkelingssociologie Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAInformatica Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAInformatiekunde Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAKunstmatige intelligentie Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAMedische informatiekunde Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVANatuurkunde (Natuur- en sterrenkunde) Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAPedagogische wetenschappen Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAPolitical Science Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAPoliticologie Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAPsychobiologie Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAScheikunde Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVASociale geografie en Planologie Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVASociologie Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVASociology Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVATandheelkunde Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAWiskunde Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAFiscaal recht VollzeitTeilzeit Amsterdam
45 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVARechtsgeleerdheid VollzeitTeilzeit Amsterdam
45 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAActuarial Science Vollzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAActuariĂ«le wetenschappen Vollzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAArabische taal en cultuur VollzeitTeilzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAArcheologie en prehistorie Vollzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVABèta-gamma Vollzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVABusiness Administration Vollzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVACognition, Language and Communication Vollzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVACommunicatiewetenschap Vollzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVACommunication Science Vollzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVACultuurwetenschappen Vollzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVADuitslandstudies Vollzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAEconometrics Vollzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAEconometrie Vollzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAEconomics and Business Economics Vollzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAEnglish Language and Culture Vollzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAEuropese studies Vollzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAFilosofie VollzeitTeilzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAFiscale economie Vollzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAFranse taal en cultuur VollzeitTeilzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAFuture Planet Studies Vollzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAGeschiedenis VollzeitTeilzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAGriekse en Latijnse taal en cultuur VollzeitTeilzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAHebreeuwse taal en cultuur VollzeitTeilzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAItaliĂ« studies VollzeitTeilzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAKunstgeschiedenis VollzeitTeilzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVALinguistics VollzeitTeilzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVALiterary Studies: Literary and Cultural Analysis VollzeitTeilzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAMedia and Culture Vollzeit 
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAMedia and Information Vollzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAMedia en cultuur Vollzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAMidden-Oostenstudies Vollzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAMuziekwetenschap VollzeitTeilzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVANederlandse taal en cultuur VollzeitTeilzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVANieuwgriekse taal en cultuur VollzeitTeilzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAOudheidwetenschappen Vollzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAPsychologie Vollzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAReligiewetenschappen VollzeitTeilzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVARussische en Slavische studies VollzeitTeilzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAScandinaviĂ« studies VollzeitTeilzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVASign Language Linguistics VollzeitTeilzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVASpaanse en Latijns-Amerikaanse studies Vollzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVATaal en communicatie (Nederlands) VollzeitTeilzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVATheaterwetenschap VollzeitTeilzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAUniversitaire Pabo van Amsterdam Vollzeit Amsterdam
50 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAPolitics, Psychology, Law and Economics Vollzeit Amsterdam
54 EC binnen 12 maanden
Amsterdam UVAAmsterdam University College Vollzeit Amsterdam
60 EC binnen 12 maanden

Universiteit voor Humanistiek

UvHBachelor Humanistiek Vollzeit Utrecht
45 EC binnen 12 maanden

Tilburg University

Tilburg UniversityBedrijfseconomie Vollzeit Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityBestuurskunde Vollzeit Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityCognitive Science and Artificial Intelligence (specialization within Communication and Information Sciences) Vollzeit 
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen Vollzeit Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityEconometrie en Operationele Research Vollzeit Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityEconomics Vollzeit Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityEconomie en Bedrijfseconomie Vollzeit Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityFilosofie VollzeitTeilzeit Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityFiscaal Recht Vollzeit Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityFiscale Economie Vollzeit Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityGlobal Law Vollzeit Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityGlobal Management of Social Issues (track of Organization Studies) Vollzeit Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityInternational Business Administration Vollzeit Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityLiberal Arts and Sciences Vollzeit Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityOnline Culture: Art, Media and Society Vollzeit Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityOrganisatiewetenschappen Vollzeit Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityPersoneelwetenschappen Vollzeit Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityPsychologie Vollzeit Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityPublic Governance (Internationale track Bestuurskunde) Vollzeit Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityRechtsgeleerdheid Vollzeit Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversitySociologie Vollzeit Tilburg
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityTheologie VollzeitTeilzeit Utrecht
42 EC binnen 12 maanden
Tilburg UniversityData Science Vollzeit Tilburg
45 EC binnen 12 maanden

Vrije Universiteit Amsterdam

Amsterdam VUUniversitaire Pabo Vollzeit Amsterdam
30 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUAarde en economie Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUAardwetenschappen Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUArcheologie Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUArtificial Intelligence (Lifestyle Informatics) Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUBedrijfskunde Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUBestuurs- en organisatiewetenschap Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUBewegingswetenschappen Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUBiologie Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUBiomedical Sciences Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUBusiness Analytics VollzeitTeilzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUCommunicatie- en informatiewetenschappen Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUCommunicatiewetenschap Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUCommunication Science Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUComputer Science (Informatica) Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUCriminologie Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUCultural Anthropology and Development Sociology Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUCulturele antropologie en ontwikkelingssociologie Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUEconometrie en Operationele Research Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUEconometrie en Operationele Research: Econometrics and Data Science Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUEconomie en Bedrijfseconomie Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUFarmaceutische wetenschappen Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUFilosofie VollzeitTeilzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUGeneeskunde Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUGeschiedenis Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUGezondheid en leven Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUGezondheidswetenschappen Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUGriekse en Latijnse taal en cultuur Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUInformatie, multimedia en management (IMM) Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUInternational Business Administration Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VULaw in Society Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VULiteratuur en Samenleving (English) Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VULiteratuur en Samenleving (Nederlandstalig) Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUMathematics (Wiskunde) VollzeitTeilzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUMedia, Kunst, Design en Architectuur Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUMedische natuurwetenschappen Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUNatuur- en sterrenkunde Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUNotarieel recht Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUOudheidwetenschappen Vollzeitduale Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUPolitical Science: Global Politics Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUPoliticologie Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VURechtsgeleerdheid Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUReligiewetenschappen: Boeddhisme Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUReligiewetenschappen: Comparatief Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUReligiewetenschappen: HindoeĂŻsme Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUReligiewetenschappen: Islam VollzeitTeilzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUScheikunde Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUScience, Business & Innovation Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUSociologie Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUTandheelkunde Vollzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUTheologie VollzeitTeilzeit Amsterdam
42 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUPedagogische wetenschappen Vollzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUPsychologie Vollzeit Amsterdam
48 EC binnen 12 maanden
Amsterdam VUAmsterdam University College Vollzeit Amsterdam
60 EC binnen 12 maanden

Wageningen University

Wageningen UniversityAgrotechnologie Vollzeit Wageningen
36 EC binnen 12 maanden
Wageningen UniversityAnimal Sciences Vollzeit Wageningen
36 EC binnen 12 maanden
Wageningen UniversityBedrijfs- en Consumentenwetenschappen Vollzeit Wageningen
36 EC binnen 12 maanden
Wageningen UniversityBiologie Vollzeit Wageningen
36 EC binnen 12 maanden
Wageningen UniversityBiotechnologie Vollzeit Wageningen
36 EC binnen 12 maanden
Wageningen UniversityBos- en Natuurbeheer Vollzeit Wageningen
36 EC binnen 12 maanden
Wageningen UniversityCommunicatie en Life Sciences Vollzeit Wageningen
36 EC binnen 12 maanden
Wageningen UniversityEconomie en Beleid Vollzeit Wageningen
36 EC binnen 12 maanden
Wageningen UniversityEnvironmental Sciences Vollzeit Wageningen
36 EC binnen 12 maanden
Wageningen UniversityGezondheid en Maatschappij Vollzeit Wageningen
36 EC binnen 12 maanden
Wageningen UniversityInternational Land and Water Management Vollzeit Wageningen
36 EC binnen 12 maanden
Wageningen UniversityInternationale Ontwikkelingsstudies Vollzeit Wageningen
36 EC binnen 12 maanden
Wageningen UniversityLandschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning Vollzeit Wageningen
36 EC binnen 12 maanden
Wageningen UniversityPlantenwetenschappen Vollzeit Wageningen
36 EC binnen 12 maanden
Wageningen UniversitySoil, Water, Atmosphere Vollzeit Wageningen
36 EC binnen 12 maanden
Wageningen UniversityTourism Vollzeit Wageningen
36 EC binnen 12 maanden
Wageningen UniversityVoeding en Gezondheid Vollzeit Wageningen
36 EC binnen 12 maanden