logo
12589studenten
48%vrouw

12301 voltijd studenten
287 deeltijd studenten
1 duale studenten

97opleidingen
cursussen
0associate degrees
25bacheloropleidingen
72masteropleidingen

Meer over

Studievoorlichting


Warandelaan 2
5037 AB Tilburg

e: question@tilburguniversity.edu
t: 013 -466 9111
w: % website

masteropleidingen

Aan de rand van natuurgebied de Warande ligt Tilburg University. Tilburg University is een moderne, compacte universiteit met uitstekende voorzieningen. De onderwijskwaliteit is hoog; Tilburg University is dan ook een universiteit voor studenten met ambities.

Op het gebied van onderzoek werkt de Tilburg University samen met andere universiteiten en onderzoeksinstituten van over de hele wereld. Door deze uitwisseling van expertise kan de universiteit naast de reguliere masteropleidingen, ook een aantal Research Masters aanbieden.
Ook buiten de campus van Tilburg University is Tilburg een echte studentenstad. Of je nou van sport, cultuur of uitgaan houdt, het Tilburgse studentenleven heeft voor iedereen iets te bieden.

Daarom kies je voor Tilburg University!Voor alle bacheloropleidingen, met uitzondering van een aantal opleidingen waarvoor een selectieprocedure geldt, biedt Tilburg University 'matching' aan. Matching is de stap die volgt nadat je je voor een of meer bacheloropleidingen hebt aangemeld in Studielink.

Matching houdt in dat wij samen met jou gaan kijken in hoeverre de door jou gekozen opleiding past bij wat je wilt en kunt. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld middels een gesprek, een test of een studie-activiteit (bijvoorbeeld het bijwonen van een college). Welke matchingsactiviteiten er precies worden aangeboden, verschilt per bacheloropleiding.
Na afloop van de matchingsactiviteiten ontvang je een advies en soms een rapport. Op basis daarvan beoordeel je zelf of de opleiding voor jou geschikt is of niet.
Heb je na het doorlopen van matching het gevoel dat de studie die je hebt gekozen toch niet goed bij je past? Je hebt dan gelukkig de mogelijkheid om je studiekeuze te wijzigen.

Matching is niet hetzelfde als selectie.
Matching is bedoeld om jou te helpen om zelf te beoordelen of een bepaalde studie bij je past. Na afloop van matching is de keuze aan jou: blijf je bij je studiekeuze, of kies je voor een andere opleiding? Bij selectie is de keuze niet aan jou, maar bepaalt de universiteit of je tot de opleiding van je keuze wordt toegelaten.bacheloropleidingen

Aan de rand van natuurgebied de Warande ligt Tilburg University. Tilburg University is een moderne, compacte universiteit met uitstekende voorzieningen. De onderwijskwaliteit is hoog; Tilburg University is dan ook een universiteit voor studenten met ambities.

Op het gebied van onderzoek werkt de Tilburg University samen met andere universiteiten en onderzoeksinstituten van over de hele wereld. Tilburg University biedt 20 bacheloropleidingen aan gericht op mens en maatschappij, waarvan 5 bachelors Engelstalig zijn. Alle bachelors duren 3 jaar en na afronding van je bachelor krijg je, afhankelijk van de opleiding, de titel BA (Bachelor of Arts), BSc (Bachelor of Science) of LLB (Bachelor of Laws).

Ook buiten de campus van Tilburg University is Tilburg een echte studentenstad. Of je nou van sport, cultuur of uitgaan houdt, het Tilburgse studentenleven heeft voor iedereen iets te bieden.

Daarom kies je voor Tilburg University!handicap en studie

Ruim 800 studenten hebben een functiebeperking of chronische ziekte die hen hindert bij het studeren.

Soms is dat goed te zien (bijv. iemand is blind of rijdt in een rolstoel), maar meestal valt de handicap niet op, bijvoorbeeld bij dyslexie, epilepsie, MS, astma, reuma, diabetes, doofheid, RSI, en allerlei psychische aandoeningen.
Studeren met een functiebeperking is bijna altijd lastiger en kost meer tijd en energie dan studeren zonder die beperking.

Om studenten met een functiebeperking het studeren gemakkelijker te maken gelden er voor deze studenten enkele bijzondere regelingen en zijn er op hen toegespitste voorzieningen getroffen.

Het blijkt om begrijpelijke redenen vaak moeilijk om voor je functiebeperking uit te komen. Toch is het verstandig die schroom te overwinnen en contact te zoeken met de studieadviseur van je opleiding. Informeer jezelf ook over je rechten en plichten en onderneem actie!Algemene open dagen

Onderwijslocaties