logo
23662studenten
57%vrouw

22678 voltijd studenten
963 deeltijd studenten
21 duale studenten

226opleidingen
cursussen
0associate degrees
57bacheloropleidingen
169masteropleidingen

Meer over

Studievoorlichting

studievoorlichting
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

e: contact@vu.nl
t: (020) 598 5000
w: % website

onderzoeksgebieden

Achtergrondinformatie bij actuele Aardwetenschappelijke gebeurtenissen of nieuwtjes uit onderzoek.

aanmelding en inschrijving

Aankomende bachelorstudenten schrijven zich in via Studielink.

Ga als volgt te werk:

  • Ga naar www.vu.studielink.nl. Om in te kunnen loggen op Studielink heb je DigiD nodig. Zorg ervoor dat je DigiD ruim op tijd aanvraagt.
  • Log in en dien een inschrijfverzoek in (zie voor meer informatie: inschrijfinstructies). Voor een opleiding met een lotingprocedure (numerus fixus) kun je tot 15 mei je verzoek indienen, voor alle overige opleidingen uiterlijk vóór 1 september. Zorg ervoor dat je voor 15 april je DigiD hebt aangevraagd en geactiveerd. *sport

Er zijn twee regelingen beschikbaar voor studenten die zich naast hun studie met topsport bezighouden:

1. Financiële regeling
Op financieel gebied kunnen topprestatie-studenten gebruik maken van de FOS-regeling, waardoor ze extra financiële ondersteuning kunnen krijgen gedurende de tijd dat ze hun topprestaties en studeren combineren. Dit kan maximaal één jaar ter hoogte van het bedrag dat de IB-groep aan beurs (of eventueel aanvullende beurs) uitkeert.

2. Faciliteitenregeling
Studenten die een topprestatie leveren hebben vaak meer aan behoefte aan faciliteiten op de faculteit dan aan financiële ondersteuning. Daarom is er ook een faciliteitenregeling op dat gebied en een aanvraagformulier voor erkenning als toppresteerder als bovenbedoeld. Lees eerst wel de voorwaarden goed door.handicap en studie

Als je dyslexie, een functiebeperking of een (chronische) ziekte hebt, kun je daar tijdens het studeren last van ondervinden.

De Vrije Universiteit (VU) biedt ondersteuning bij het realiseren van voorzieningen en extra begeleiding aan degenen die dit op grond van hun beperking nodig hebben. Zo zijn er regelingen en voorzieningen waar je gebruik van kunt maken. Ook zijn er een diverse medewerkers die je kunt raadplegen voor verdere hulp en ondersteuning.

"Onder een functiebeperking/chronische ziekte verstaan we elke lichamelijke of andere stoornis die je in je functioneren als student beperkt. Bijvoorbeeld visuele, auditieve en motorische beperkingen, stoornissen in taal (denk aan dyslexie), uithoudingsvermogen, geheugen/concentratievermogen, maar ook fobieën, depressies, epilepsie, hart- en vaatziekten, ziekte van Crohn, kanker, reuma, ME, chronische RSI, zware migraine, psychische beperkingen en autisme. In het Hoger Onderwijs heeft 11 - 14 % van de studenten te maken met een functiebeperking of (chronische) ziekte." (Verweij & Jonker, 2005)
bacheloropleidingen

Studeren bij de VU betekent verder kijken. Wat je ook studeert, bij de VU kijk je verder dan kennis alleen. Verder dan wat voor de hand ligt. Dan de grenzen van je eigen studie.

Het betekent studeren met een open blik. Met oog voor de maatschappij en wat daar gebeurt. De Vrije Universiteit biedt 49 bacheloropleidingen aan. Een bachelor duurt drie jaar en daarna kun je ervoor kiezen om een master te volgen.

Ben je net begonnen met het oriënteren op universitaire studies? Of weet je min of meer al wat je wilt studeren? Als je behoefte hebt aan meer informatie dan kun je een brochure aanvragen of naar een voorlichtingsactiviteit komen.Naast het oriënteren op de website, het bezoeken van voorlichtingsdagen en verdiepende activiteiten, helpt VU Matching je met het maken van een goede keuze. Door te checken of je de juiste keuze hebt gemaakt, vergroot je de kans om uiteindelijk je opleiding succesvol te doorlopen.

Algemene open dagen

Onderwijslocaties