logo
27169studenten
51%vrouw

26477 voltijd studenten
652 deeltijd studenten
40 duale studenten

292opleidingen
cursussen
0associate degrees
65bacheloropleidingen
227masteropleidingen

Meer over

Studievoorlichting

Onderwijsvoorlichting
Broerstraat 5
9712 CP Groningen

e: studiekiezers@rug.nl
t: 050-3639011
w: % website

sport

Sporten maakt een belangrijk deel uit van het leven van de Groningse student. In Groningen heb je het geluk om als student te kunnen sporten bij de grootste studentensportorganisatie van Nederland, namelijk de ACLO.


Als student aan de Rijksuniversiteit Groningen of Hanzehogeschool heb je het recht om een ACLO-sportbewijs aan te schaffen. Voor een klein bedrag kun je een jaar lang onbeperkt sporten bij de ACLO. Ieder jaar schaffen 18.000 Groningse studenten zo'n ACLO-sportbewijs aan. Als ACLO-sporter heb je de keuze meer dan 85 verschillende sporten! Deze sporten zijn te beoefenen in de vorm van cursussen en algemene uren, via het vrij reserveren van banen of zalen, of bij één van de ruim 50 studentensportverenigingen van de ACLO.Meer informatie over alle sporten en de ACLO kijk je bij de ACLO.


handicap en studie

De RUG vindt het belangrijk dat studenten met een fysieke handicap, een chronische ziekte, een psychische klacht, dyslexie of een andere functiebeperking gewoon kunnen studeren.

Er zijn verschillende regelingen. Studenten met dyslexie krijgen bijvoorbeeld een half uur extra op een tentamen. De belangrijkste gebouwen zijn toegankelijk voor motorisch gehandicapten en de Universiteitsbibliotheek heeft voorzieningen voor visueel gehandicapten. Studenten met een grote studievertraging vanwege een functiebeperking kunnen in aanmerking komen voor een extra jaar studiefinanciering.internationalisering

De universiteit is sterk betrokken bij de regio. Vanuit onze centrale positie in Europa is de wereld binnen handbereik. Diverse internationale samenwerkingsverbanden dragen bij aan de versterking van de positie van de Rijksuniversteit Groningen in de top van het internationale hoger onderwijs. De universiteit doet daarom meer dan alleen het verwelkomen nieuwe studenten.

Om ervoor te zorgen dat wetenschappers en studenten wereldwijd het beste uit zichzelf kunnen halen, stelt de universiteit professionele voorzieningen en voldoende ruimte beschikbaar. Op het niveau van het onderwijs betekent dit dat de universiteit in de toekomst alle Master opleidingen in het Engels zal gaan aanbieden en meer Engelstalige Bachelor programma's. Er komen meer internationale double degree/joint degree programma's en wordt de samenwerking met strategische partners sterk vergroot. Hiermee wordt het opdoen van internationale ervaringen voor studenten niet alleen gemakkelijker, maar ook beter gestimuleerd.onderzoeksgebieden

De Rijksuniversiteit Groningen bevindt zich in de Europese top van wetenschappelijk onderzoek. We zijn succesvol omdat we fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op innovatieve wijze toepassen bij het oplossen van maatschappelijke en individuele vraagstukken.

Docenten aan de RUG betrekken hun studenten actief bij onderzoek. Zij worden geprikkeld om steeds hun grenzen te verleggen. Ontwikkelingen in de wetenschap ontstaan vaak op de raakvlakken van verschillende vakgebieden. Daarom zijn veel onderzoeksgroepen van de RUG multidisciplinair samengesteld. Daarnaast neemt de RUG deel aan nationale en internationale onderzoeksprogramma's. Groningse onderzoekers werken dagelijks samen met collega's die zich waar ook ter wereld bevinden.Algemene open dagen

Onderwijslocaties