Numerus Fixus en selectie

Unsplashed background img 2
Sommige opleidingen in het hoger onderwijs hebben een maximaal aantal plekken. Zij kunnen een numerus fixus instellen. Dit betekent dat er niet meer studenten aan de opleiding mogen beginnen, dan vastgesteld.

Selectie

Vanaf het studiejaar 2017-2018 bepaalt de hogeschool of universiteit zelf hoe de selectieprocedure er uitziet. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar het gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn. Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek komt.

Zijn er meer aanmeldingen voor een opleiding, dan plaatsen? Dan nodigt de hogeschool of universiteit de aangemelde studenten uit voor de selectie. Deze selectie vindt plaats tussen 15 januari en 15 april. De hogeschool of universiteit bepaalt zelf hoe de selectie er uit ziet. De hogeschool of universiteit maakt dit op tijd bekend op haar website.
Op basis van de selectie, maakt de hogeschool of universiteit een ranglijst van alle deelnemers. De student met het beste resultaat komt bovenaan de ranglijst.


bovenstaande tekst is overgenomen en aangepast van rijksoverheid.nl.

Vóór 15 januari

Studenten moeten zich uiterlijk op 15 januari in Studielink aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus.

Doel van numerus fixus

Bij opleidingen met een numerus fixus wordt slechts een beperkt aantal studenten toegelaten. De numerus fixus is ingesteld om één van drie redenen:
  1. Bewaking van de kwaliteit van de opleiding
    Er willen zich meer studenten voor de opleiding aanmelden dan de universiteit aan kan;
  2. Kleine arbeidsmarkt
    De verwachting is dat er in de toekomst te weinig werk is voor de afgestudeerde studenten - het aantal studenten dat kan instromen wordt daarom bewust laag gehouden;
  3. Hoge opleidingskosten
    De opleiding is te duur om aan een groter aantal studenten aan te bieden.

Opleidingen met numerus fixus

In onderstaande tabel hebben we het aantal aanmeldingen van het afgelopen jaar gezet. Daarmee kan je een ruwe schatting doen hoe groot je kansen zijn om tot de opleiding toegelaten te worden.
instelling opleiding vt/dt   # plaatsen   # aanmeldingen
2016  
aanmelden voor
Universiteit van Amsterdam Advanced Summer Institute om Sexuality, Culture & Society Vollzeit 30
Universiteit van Amsterdam Building Brands and Influencing Behaviour Vollzeit 30
Universiteit Utrecht College of Pharmaceutical Sciences Vollzeit 50 435
Technische Universiteit Eindhoven Computer Science and Engineering Vollzeit 325
Universiteit Utrecht Farmacie Vollzeit 270 435
Maastricht University Forensic Psychology Vollzeit 24
Universiteit Utrecht Infection and Immunity Vollzeit 25
Universiteit van Amsterdam Introduction to Sexuality Studies Vollzeit 30
Hanzehogeschool Groningen Physiotherapy Vollzeit 285 684
Universiteit van Amsterdam Pre University Honours: Politics and Identity Vollzeit 20
Maastricht University Psychologie Vollzeit 525 1332
Universiteit Twente Psychology Vollzeit 400
Hanzehogeschool Groningen Public Affairs Vollzeit 30
Universiteit Utrecht Science and Business Management Vollzeit 60
Universiteit Twente Technische Geneeskunde Vollzeit 150 274
Technische Universiteit Eindhoven Technische Informatica Vollzeit 325
Universiteit van Amsterdam The Circular City: Towards a Sustainable Urban Ecosystem Vollzeit 30