Deze brede faculteit herbergt niet alleen een waaier van gevestigde en eerbiedwaardige disciplines - zoals vreemde talen, Nederlands, geschiedenis, de kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies en wijsbegeerte

De Universiteit van Amsterdam en het Academisch Medisch Centrum (AMC) verzorgen, in de Faculteit der Geneeskunde, de opleidingen voor vrijwel alle erkende medische specialismen.

In Europa en daarbuiten neemt de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) een vooraanstaande positie in. De faculteit is de grootste onderwijs- en onderzoeksinstelling op het gebied van maatschappij- en gedragswetenschappen in Nederland.

De Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica neemt op haar onderzoeksterreinen een vooraanstaande plaats in en participeert in een aantal internationale samenwerkingsverbanden met zowel universiteiten als het bedrijfsleven.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam heeft een internationaal en interdisciplinair profiel, en hecht aan het tot maatschappelijke waarde brengen van kennis. In zowel onderwijs als onderzoek wordt samengewerkt met andere rechtenfaculteiten in binnen- en buitenland.

De faculteiten der Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam werken samen in ACTA.

Het onderwijs aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) is georganiseerd in twee schools: de Amsterdam Business School (ABS) en Amsterdam School of Economics (ASE).