Bij de faculteit werken circa 230 mensen. Het grootste deel hiervan bestaat uit wetenschappelijk personeel (hoogleraren, universitair (hoofd-)docenten, onderzoekers en promovendi).

De faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam is een oecumenisch-protestantse faculteit die haar wetenschappelijke werkzaamheden op het gebied van onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening verricht.

De Faculteit der Exacte Wetenschappen (FEW) van de Vrije Universiteit Amsterdam biedt binnen de disciplines Informatica, Natuurkunde & Sterrenkunde, Scheikunde & Farmaceutische Wetenschappen en Wiskunde 9 bacheloropleidingen en 12 masteropleidingen aan.