Theologische Universiteit Kampenlogo

Studievoorlichting

e: secretariaat@tukampen.nl
t: 038-4471710
w: % website

studenten

totaal aantal studenten
99studenten
73man
26vrouw
voltijd/deeltijd
92voltijd studenten
20deeltijd studenten
0duale studenten
aantal eerstejaars
1eerstejaars man
3eerstejaars vrouw
bron: DUO, okt 2015