Saxionlogo

Studievoorlichting

Saxion Informatie Centrume: info@saxion.nl
t: 0570 - 603 700
w: % website

studenten

totaal aantal studenten
25667studenten
13131man
12536vrouw
voltijd/deeltijd
voltijd studenten
deeltijd studenten
duale studenten
aantal eerstejaars
2838eerstejaars man
2948eerstejaars vrouw
bron: DUO, okt 2015