logo
2927studenten
55%vrouw

2554 voltijd studenten
373 deeltijd studenten
0 duale studenten

21opleidingen
cursussen
1associate degrees
10bacheloropleidingen
10masteropleidingen

Meer over

StudievoorlichtingAmsterdam

e: info@ahk.nl
t:
w: % website

handicap en studie

Wanneer je als gevolg van gezondheidsproblemen of een functiebeperking belemmerd wordt bij het volgen van onderwijs is er vaak veel te regelen.

Met een functiebeperking worden aandoeningen bedoeld die chronisch of blijvend van aard zijn en die je structureel belemmeren bij het volgen van het onderwijs en het afleggen van tentamens. Hieronder vallen alle motorische, zintuiglijke of psychische handicaps, maar ook functiestoornissen als dyslexie, RSI, chronische vermoeidheid, depressie en dergelijke.

Neem altijd contact op met je decaan of met de AHK-coördinator Studie en Handicap, Trude Cone, undefinedtrude.cone@ahk.nl. Zij kunnen je adviseren, en als het nodig is doorverwijzen naar interne of externe instanties.

Kijk voor meer informatie over studeren met een handicap ook op de website undefinedwww.onderwijsenhandicap.nl.Algemene open dagen